Křesťanská základní škola
Nativity

V Nativity tekl dusík

Minulý pátek nás ve škole navštívil dr. Jiří Králík z Přírodovědecké fakulty UJEP v Ústí nad Labem s kapalným dusíkem a předvedl zajímavé a atraktivní pokusy v hodinách fyziky v 8. a 9. třídě. 
Co všechno jsme viděli, zjistili nebo zkusili?
– Že se dusík vaří při -195,8 °C a jeho var může být vyvolán kostkami ledu.
– Rozbití nafukovacího balonku kladivem (balonek byl chvíli předtím v kapalném dusíku).
– Že můžeme bezpečně ponořit ruku do kapalného dusíku s teplotou blízkou -200 °C. Ale jen na chvilku!
– Že když sníme piškot namočený v kapalném dusíku, vydechujeme viditelnou páru.
– Levitaci silného magnetu nad velmi podchlazeným supravodičem.
– Že kapalný dusík je 7x menší než dusík ve formě plynu.

Zvětšování objemu dusíku při jeho vypařování nám na závěr dokázal mohutný výbuch PET lahve na zahradě školy.

Sdílet příspěvek: