Rozvrhy

  1 2 3 4 5 6 7 8
čas 8:10 9:05 10:10 11:05 12:00 12:55 13:45 14:35
Po M Fy Aj Čj Vv  Vv  
Út M Hv Čj Ov  

St Aj Čj D Re M Čj    
Čt D Z Čj/M Čj/M Zdr  

Fy Aj Inf Tv Tv    
  1 2 3 4 5 6 7 8
čas 8:10 9:05 10:10 11:05 12:00 12:55 13:45 14:35
Po Fy Z Zdr Čj/M Čj/M  Re

Út Čj M D Vv Vv    Tv  Tv
St Čj Inf M Aj Čj    
Čt M D Hv Aj Z  
Aj M Fy Čj
   
  1 2 3 4 5 6 7 8
čas 8:10 9:05 10:10 11:05 12:00 12:55 13:45 14:35
Po Aj M Hv D  

Út Ch Fj/Nj Aj Čj D   Vv/Ov Vv/Ov
St Ch Čj/M Čj/M Inf Z Čj    
Čt Fj/Nj Čj  Z M   Tv Tv
M Fj/Nj Fy Aj Fy Re    
  1 2 3 4 5 6 7 8
čas 8:10 9:05 10:10 11:05 12:00 12:55 13:45 14:35
Po Čj Nj M D Tv  Tv

Út Aj Z Ch Čj/M Čj/M   VP/Vv VP/Vv
St M D Ch Aj Inf Čj    
Čt Nj Čj Z Hv Aj   Re Ov
Fy M Zdr Nj
   
1 2 3 4Po AIKIDO 14:30-15:30 VÝTVARNÁ DÍLNA 14:30-16:00 SBOR 15:00-17:00
Út ČTENÁŘSKÁ DÍLNA 13:30-15:00 STOLNÍ TENIS 15:30-16:30
St KERAMIKA 14:30-16:00 KOMIKSOVÝ KROUŽEK 14:30-16:30 STOLNÍ TENIS 14:30-15:30
Čt SPORTOVNÍ KROUŽEK 15:15-16:15
3D MODELOVÁNÍ 14:15-15:15