Křesťanská základní škola
Nativity

Ve dnech 13.-15. 6. 2012 proběhla na KZŠ Nativity inspekční činnost ČŠI ČR. Obsah inspekční zprávy je k dispozici v přiloženém souboru.