Křesťanská základní škola
Nativity

Osmáci v IQPARKU

Dlouho očekávaný třídní den v Liberci uskutečnila 8. A. v úterý 16. 11.  2021. 
Nejdříve jsme zamířili do IQPARKU. V této budově byla našim cílem oblíbená hra LASER GAME.
Po skončení a občerstvení jsme se přesunuli do IQLANDIE, kde probíhal pro naši třídu forenzní workshop, při kterém se naši studenti seznámili s forenzními metodami používanými v praxi jako např. daktyloskopie, izolace vzorku DNA, forenzní entomologie nebo zkoumání kosterní soustavy. 
Laboratoř byla velmi zajímavá a naši laboratorní studenti moc šikovní! 
Než nastal konec otevírací doby, užili jsme si volný pohyb této několikapatrové budovy – zkoušeli, zkoumali, jezdili na tobogánu i nakupovali. Třídní den v Liberci se vydařil a tuším, že jsme nejeli naposledy😃!

Sdílet příspěvek: