Police na ukládání pomůcek

V každé třídě mají žáci k dispozici svou poličku, na kterou si mohou odkládat veškeré své učební pomůcky tak, aby v případě potřeby nemuseli domů chodit s "těžkou taškou". Současné odkládací prostory jsou již v dezolátním stavu a zasloužily by vyměnit. Potřebovali bychom takto vybavit 4 školní třídy a vybrat alespoň 15.000 Kč.

Možnosti
 

Také nám můžete nám zaslat finanční dar:

1. Poštovní poukázkou

Adresa: Křesťanská základní škola Nativity, Potoční 51, Děčín-Křešice, 407 11

2. Bankovním převodem

Bankovní spojení:

GE Money Bank, číslo účtu: 187752092/0600

Pokud budete chtít svůj finanční dar uvést v daňovém přiznání, a tak si snížit daňové zatížení, rádi vám vyhotovíme darovací smlouvu. Příspěvek vyšší než 1000,- Kč u fyzických osob a 2000,- Kč u právnických osob (v průběhu celého roku) je odečitatelný od daňového základu.

Zašlete své kontaktní údaje pro vystavení darovací smlouvy na adresu školy nebo na: skola@nativity.cz

 • NALIA Finance s.r.o
 • p.Marišková
 • p.Hrdý
 • p.Havlíček
 • p.Podrábský
 • Královi
 • Hozovi
 • p. Švajka
 • Peškovi
 • Hofmannovi
 • p.Šplíchal
 • p.Lehký
 • p.Ryšánek
 • FRI.DA studio tance
 • Kočovi
 • p.Červená
 • Šoltysovi
 • p.Beroušková
 • Chmelíkovi
 • Matějovských
 • Bábkovi
 • Burdovi
 • Hrdličkovi
 • Jeriovi
 • p. Hergetová
 • Kobrlovi
 • p. Černecká
 • p. Oujezký
 • Světelských
 • Vránovi
 • Wernerovi
 • p. Zimová

 

 • NALIA Finance s.r.o
 • p. Marisková
 • Leiterovi
 • p. Hrdý
 • p. Havlíček
 • p. Podrábský
 • Královi
 • Hozovi
 • Švajkovi
 • Peškovi
 • Zítkovi
 • Hofmannovi
 • Hommerovi
 • p. Pospíšil
 • p. Stašová
 • p. Blešová
 • p. Šplíchal
 • p. Lehký
 • p. Ryšánek
 • FRI.DA studio tance

 

 • Nalia s.r.o.
 • p.Marisková
 • Leiterovi
 • p.Mrázková
 • p.Hrdý
 • p.Málek 
 • p.Lesná
 • JUDr.Jelínek
 • Matějovských
 • Ing.Tichá
 • Beranovi
 • P.Kubelka
 • Mikloškovi
 • Staňkovi
 • p.Buryšková
 • Havlíčkovi
 • Kolouchovi
 • Koštejnovi
 • Pémovi
 • Polovi
 • Vránovi
 • p.Jarešová
 • p.Říčař
 • p.Smyčková
 • p.Sklenář
 • Arcibiskupství pražské
 • METAL OKA s.r.o
 • VEMEX Energie s.r.o
 • p.Podolská
 • p.Malinský
 • Hrbkovi
 • p.Havlíček
 • p.Hermann
 • p.Podrábský
 • Švandrlíkovi
 • PEMI DROGERIE s.r.o
 • P.Bačo
 • Vopatovi
 • P.Bašová
 • Černíkovi
 • Královi
 • Poludovi
 • p.Astrová Vendolská
 • Hozovi
 • Švajkovi
 • Vitoušovi
 • Jeriovi
 • Peškovi
 • Nalia s.r.o.
 • p.Marisková
 • Leiterovi
 • p.Havlíček
 • p.Mrázková
 • p.Linhartová
 • p.Hrdý
 • p.Málek 
 • MeDoZa
 • p.Havránková
 • p.Lesná
 • Beauxisovi
 • JUDr.Jelínek
 • Matějovských
 • p.Lis
 • Ing.Tichá
 • Beranovi
 • Kholovi
 • Přibylovi
 • Mikloškovi
 • Nedvědovi
 • Rejmanovi
 • Staňkovi
 • p.Buryšková
 • Havlíčkovi
 • Hrdličkovi
 • Kolouchovi
 • Koštejnovi
 • Pémovi
 • Polovi
 • Vránovi
 • Arkutichovi
 • Beauxisovi
 • Bojčevovi
 • Kočkovi
 • Nedvědovi
 • p. Buryšková
 • Sváčkovi
 • Beranovi
 • Kholovi
 • MEDOZA
 • Kolouchovi
 • Polovi
 • Rychnovských
 • Staňková
 • p. Mrázková
 • p. Koštejn
 •  
 • p. Kateřina Hájková
 • p. Miloš Hrdý
 • p. Vladimír Havlíček
 • Nalia Finance s.r.o.
 • p. Englická
 • p. Mrázková
 • Tomáškovi
 • Kočkovi
 • Mikloškovi
 • Nedvědovi
 • Štefflovi
 • Vášovi
 • Beauxisovi
 • Kholovi
 • Kolouchovi
 • Lehkých
 • Tonderovi
 • Staňkovi
 • Manojlínovi
 • Mr.Vít O.
 • p. Kubart
 • p. Stein
 • p. Bumba Jindřich
 • p.Mařan
 • p. Příhodová
 • p. Chudoba
 • p. Bajerová
 • p. Nesměrák
 • p. Krošová
 • Metal OKA
 • p. Čemus
 • p. Strejčková
 • Stadtjungen Dresden
 • p. Koštejn
 • p. Čelikovský
 • p. Štefurák
 • p. Strejček
 • p. Tichá
 • p. Hanzlíková
 • Leiterovi
 •  
 • p. Marie Světničková
 • p. Kateřina Hájková
 • p. Šárka Lesná
 • Mgr. Karel Šplíchal
 • Dialog spiritualit
 • p. Miloš Hrdý
 • p. Vladimír Havlíček
 • Nalia Finance s.r.o.
 • p. Kociánová
 • Kongregace Dcer božské lásky, Jiřetín
 • p. Rychnovský
 • PhDr.Vacová
 • Sestry Voršilky,  Jiřetín
 • p. Englická
 • jezuité z Brna
 • p. Davídek
 • Gelau Elefant s.r.o.
 • P.Mrázková
 • Medoza s.r.o.
 • Klátilovi
 • Kočkovi
 • Mikloškovi
 • Nedvědovi
 • Štefflovi
 • Vášovi
 • Beauxisovi
 • Kholovi
 • Kolouchovi
 • Lehkých
 • Tonderovi
 • Vydrovi
 • Vítovi
 •  
 • Ing. Anna Lehká
 • p. Radek Kríž
 • JUDr. Zdeněk Chudoba
 • p. Kateřina Hájková
 • Mgr. Karel Šplíchal
 • p. Miloš Hrdý
 • Dialog spiritualit
 • p. Vladimír Havlíček
 • Nalia Finance s.r.o.
 • rodiče Jelínkovi
 • MeDoZa s.r.o.Děčín
 • p. Radim Štross
 • p.J iří Málek
 • IMS – Drašnar s.r.o. Česká Třebová
 • Ascend s.r.o., zastoupený jednatelem společnosti RNDr.Lubomírem Parohou 
 • sestry Voršilky Jiřetín
 • p.Kociánová
 •  
 • MUDr.Venuše Šmejkalová
 • p.Marie Světničková
 • p.Anna Bolková
 • Ing. Anna Lehká
 • p.Radek Kríž
 • JUDr. Zdeněk Chudoba
 • p.Martin Vokál
 • p.Kateřina Hájková
 • p.Šárka Lesná
 • p.Petr Kolář
 • p.Homoláčová
 • Flexo Provazník
 • Mgr. Karel Šplíchal
 • p.Miloš Hrdý
 • p.Ludmila Stáně
 • Dialog spiritualit
 • p.Erna Palme
 •  p.Luděk Pospíšil
 • p.Vladimír Havlíček
 • Obaly Kartony, s.r.o.
 • Nalia Finance s.r.o.
 • Ing.Zlata Koštejnová
 • Ing.František Vopat
 • p.Jarmila Lángová
 • rodiče Jelínkovi
 • pan Milan Kroš
 • Ing. Marie Tichá
 • JUDr. Zdeněk Chudoba
 • paní Jarmila Lángová
 • Sestry Voršilky,  Jiřetín
 • Kongregace Dcer božské lásky, Jiřetín
 • Ing.Alois Maceška
 • Dr.Antonín Kaprál
 • paní Bížová
 • Mgr. Jindřiška Vopatová
 • Ing.Anna Lehká
 • paní Naděžda Habeltová
 • Obalex s r.o.
 • pan Petr Kolář
 • NALIA Finance s.r.o.
 • pan Vladimír Havlíček
 • Ascend s.r.o.
 • Mgr. Ludmila Strejčková
 • Pan Petr Kolář
 • Pan Sleich
 • Pan Luboš Vysloužil
 • Pan Jiří Hebron
 • Pan Pavel Jančík
 • Pan František Jirásek
 • Pan Tomáš Novák
 • KZB Dresden
 • Pan Petr Havlíček
 • Manželé Dudovi
 • Pan JUDr. Zdeněk Chudoba
 • Obalexpres s.r.o
 • Paní Habeltová
 • Paní Moravcová
 • Pan Beno Beneš
 • Kongregace Dcer Božské lásky 
 • Paní Marie Světničková
 • HJEMSTED s.r.o.
 •  
 • Ing. Anna Lehká
 • Paní Naděžda Habeltová
 • Pan Petr Kolář
 • Nadace dobré dílo sester sv. Karla Boromejského
 • Mgr. Ondřej Lehký
 • Sestry Voršilky z Jiřetína
 • Mgr. Jitka Hrušková
 • Ing. Karel Stein
 • Ing. Lubomír Paroha, Ascend a.s.
 • Jindřiška Svobodová
 • Mons. Pavel Kučera
 • Sorores Christi (řeholní sestry)
 • sestra Otilia of Jesu Maria, karmelitka z Koreje
 • Silnice Čáslav – Holding, a.s.
 •  
 • Karel Schwarzenberg
 • Nadace dobré dílo sester sv. Karla Boromejského
 • Mgr. Alena Prejzová
 • Sestry Voršilky z Jiřetína
 • Ing. Marie Tichá
 • paní Vacová
 • MUDr. Venuše Šmejkalová
 • Nadace dobré dílo sester sv. Karla Boromejského
 • MUDr. Venuše Šmejkalová
 • Dárkyně z Podskalí
 • Sestry Voršilky z Jiřetína
 • Mgr. Jitka Chmelíková
 • Mgr. Alena Prejzová
 • Ing. Marie Tichá
 • Mgr. Martin Kolář
 • Ing. Karel Stein
 •