Police na ukládání pomůcek

V každé třídě mají žáci k dispozici svou poličku, na kterou si mohou odkládat veškeré své učební pomůcky tak, aby v případě potřeby nemuseli domů chodit s "těžkou taškou". Současné odkládací prostory jsou již v dezolátním stavu a zasloužily by vyměnit. Potřebovali bychom takto vybavit 4 školní třídy a vybrat alespoň 15.000 Kč.

Možnosti
 

Také nám můžete nám zaslat finanční dar:

1. Poštovní poukázkou

Adresa: Křesťanská základní škola Nativity, Potoční 51, Děčín-Křešice, 407 11

2. Bankovním převodem

Bankovní spojení:

GE Money Bank, číslo účtu: 187752092/0600

Pokud budete chtít svůj finanční dar uvést v daňovém přiznání, a tak si snížit daňové zatížení, rádi vám vyhotovíme darovací smlouvu. Příspěvek vyšší než 1000,- Kč u fyzických osob a 2000,- Kč u právnických osob (v průběhu celého roku) je odečitatelný od daňového základu.

Zašlete své kontaktní údaje pro vystavení darovací smlouvy na adresu školy nebo na: skola@nativity.cz


 • p.Marišková
 • p.Hrdý
 • p.Podrábský
 • p.Šplíchal
 • p.Lehký
 • FRI.DA studio tance
 • p.Chmelík
 • Bábkovi
 • p. Oujezký
 • p.Vránová
 • p.Mach
 • p.Jirmus
 • CodeEffect s.r.o.
 • p.Krátká
 • GP – Services s.r.o., Lovosice
 • Bardzák s.r.o., Benešov n.Pl.
 • p.Privarová
 • MUDr. Pokorná, Děčín
 • p.Mlejnek
  • NALIA Finance s.r.o
  • p.Marišková
  • p.Hrdý
  • p.Havlíček
  • p.Podrábský
  • Královi
  • Hozovi
  • p. Švajka
  • Peškovi
  • Hofmannovi
  • p.Šplíchal
  • p.Lehký
  • p.Ryšánek
  • FRI.DA studio tance
  • Kočovi
  • p.Červená
  • Šoltysovi
  • p.Beroušková
  • Chmelíkovi
  • Matějovských
  • Bábkovi
  • Burdovi
  • Hrdličkovi
  • Jeriovi
  • p. Hergetová
  • Kobrlovi
  • p. Černecká
  • p. Oujezký
  • Světelských
  • Vránovi
  • Wernerovi
  • p. Zimová

   

  • NALIA Finance s.r.o
  • p. Marisková
  • Leiterovi
  • p. Hrdý
  • p. Havlíček
  • p. Podrábský
  • Královi
  • Hozovi
  • Švajkovi
  • Peškovi
  • Zítkovi
  • Hofmannovi
  • Hommerovi
  • p. Pospíšil
  • p. Stašová
  • p. Blešová
  • p. Šplíchal
  • p. Lehký
  • p. Ryšánek
  • FRI.DA studio tance

   

  • Nalia s.r.o.
  • p.Marisková
  • Leiterovi
  • p.Mrázková
  • p.Hrdý
  • p.Málek 
  • p.Lesná
  • JUDr.Jelínek
  • Matějovských
  • Ing.Tichá
  • Beranovi
  • P.Kubelka
  • Mikloškovi
  • Staňkovi
  • p.Buryšková
  • Havlíčkovi
  • Kolouchovi
  • Koštejnovi
  • Pémovi
  • Polovi
  • Vránovi
  • p.Jarešová
  • p.Říčař
  • p.Smyčková
  • p.Sklenář
  • Arcibiskupství pražské
  • METAL OKA s.r.o
  • VEMEX Energie s.r.o
  • p.Podolská
  • p.Malinský
  • Hrbkovi
  • p.Havlíček
  • p.Hermann
  • p.Podrábský
  • Švandrlíkovi
  • PEMI DROGERIE s.r.o
  • P.Bačo
  • Vopatovi
  • P.Bašová
  • Černíkovi
  • Královi
  • Poludovi
  • p.Astrová Vendolská
  • Hozovi
  • Švajkovi
  • Vitoušovi
  • Jeriovi
  • Peškovi
  • Nalia s.r.o.
  • p.Marisková
  • Leiterovi
  • p.Havlíček
  • p.Mrázková
  • p.Linhartová
  • p.Hrdý
  • p.Málek 
  • MeDoZa
  • p.Havránková
  • p.Lesná
  • Beauxisovi
  • JUDr.Jelínek
  • Matějovských
  • p.Lis
  • Ing.Tichá
  • Beranovi
  • Kholovi
  • Přibylovi
  • Mikloškovi
  • Nedvědovi
  • Rejmanovi
  • Staňkovi
  • p.Buryšková
  • Havlíčkovi
  • Hrdličkovi
  • Kolouchovi
  • Koštejnovi
  • Pémovi
  • Polovi
  • Vránovi
  • Arkutichovi
  • Beauxisovi
  • Bojčevovi
  • Kočkovi
  • Nedvědovi
  • p. Buryšková
  • Sváčkovi
  • Beranovi
  • Kholovi
  • MEDOZA
  • Kolouchovi
  • Polovi
  • Rychnovských
  • Staňková
  • p. Mrázková
  • p. Koštejn
  •  
  • p. Kateřina Hájková
  • p. Miloš Hrdý
  • p. Vladimír Havlíček
  • Nalia Finance s.r.o.
  • p. Englická
  • p. Mrázková
  • Tomáškovi
  • Kočkovi
  • Mikloškovi
  • Nedvědovi
  • Štefflovi
  • Vášovi
  • Beauxisovi
  • Kholovi
  • Kolouchovi
  • Lehkých
  • Tonderovi
  • Staňkovi
  • Manojlínovi
  • Mr.Vít O.
  • p. Kubart
  • p. Stein
  • p. Bumba Jindřich
  • p.Mařan
  • p. Příhodová
  • p. Chudoba
  • p. Bajerová
  • p. Nesměrák
  • p. Krošová
  • Metal OKA
  • p. Čemus
  • p. Strejčková
  • Stadtjungen Dresden
  • p. Koštejn
  • p. Čelikovský
  • p. Štefurák
  • p. Strejček
  • p. Tichá
  • p. Hanzlíková
  • Leiterovi
  •  
  • p. Marie Světničková
  • p. Kateřina Hájková
  • p. Šárka Lesná
  • Mgr. Karel Šplíchal
  • Dialog spiritualit
  • p. Miloš Hrdý
  • p. Vladimír Havlíček
  • Nalia Finance s.r.o.
  • p. Kociánová
  • Kongregace Dcer božské lásky, Jiřetín
  • p. Rychnovský
  • PhDr.Vacová
  • Sestry Voršilky,  Jiřetín
  • p. Englická
  • jezuité z Brna
  • p. Davídek
  • Gelau Elefant s.r.o.
  • P.Mrázková
  • Medoza s.r.o.
  • Klátilovi
  • Kočkovi
  • Mikloškovi
  • Nedvědovi
  • Štefflovi
  • Vášovi
  • Beauxisovi
  • Kholovi
  • Kolouchovi
  • Lehkých
  • Tonderovi
  • Vydrovi
  • Vítovi
  •  
  • Ing. Anna Lehká
  • p. Radek Kríž
  • JUDr. Zdeněk Chudoba
  • p. Kateřina Hájková
  • Mgr. Karel Šplíchal
  • p. Miloš Hrdý
  • Dialog spiritualit
  • p. Vladimír Havlíček
  • Nalia Finance s.r.o.
  • rodiče Jelínkovi
  • MeDoZa s.r.o.Děčín
  • p. Radim Štross
  • p.J iří Málek
  • IMS – Drašnar s.r.o. Česká Třebová
  • Ascend s.r.o., zastoupený jednatelem společnosti RNDr.Lubomírem Parohou 
  • sestry Voršilky Jiřetín
  • p.Kociánová
  •  
  • MUDr.Venuše Šmejkalová
  • p.Marie Světničková
  • p.Anna Bolková
  • Ing. Anna Lehká
  • p.Radek Kríž
  • JUDr. Zdeněk Chudoba
  • p.Martin Vokál
  • p.Kateřina Hájková
  • p.Šárka Lesná
  • p.Petr Kolář
  • p.Homoláčová
  • Flexo Provazník
  • Mgr. Karel Šplíchal
  • p.Miloš Hrdý
  • p.Ludmila Stáně
  • Dialog spiritualit
  • p.Erna Palme
  •  p.Luděk Pospíšil
  • p.Vladimír Havlíček
  • Obaly Kartony, s.r.o.
  • Nalia Finance s.r.o.
  • Ing.Zlata Koštejnová
  • Ing.František Vopat
  • p.Jarmila Lángová
  • rodiče Jelínkovi
  • pan Milan Kroš
  • Ing. Marie Tichá
  • JUDr. Zdeněk Chudoba
  • paní Jarmila Lángová
  • Sestry Voršilky,  Jiřetín
  • Kongregace Dcer božské lásky, Jiřetín
  • Ing.Alois Maceška
  • Dr.Antonín Kaprál
  • paní Bížová
  • Mgr. Jindřiška Vopatová
  • Ing.Anna Lehká
  • paní Naděžda Habeltová
  • Obalex s r.o.
  • pan Petr Kolář
  • NALIA Finance s.r.o.
  • pan Vladimír Havlíček
  • Ascend s.r.o.
  • Mgr. Ludmila Strejčková
  • Pan Petr Kolář
  • Pan Sleich
  • Pan Luboš Vysloužil
  • Pan Jiří Hebron
  • Pan Pavel Jančík
  • Pan František Jirásek
  • Pan Tomáš Novák
  • KZB Dresden
  • Pan Petr Havlíček
  • Manželé Dudovi
  • Pan JUDr. Zdeněk Chudoba
  • Obalexpres s.r.o
  • Paní Habeltová
  • Paní Moravcová
  • Pan Beno Beneš
  • Kongregace Dcer Božské lásky 
  • Paní Marie Světničková
  • HJEMSTED s.r.o.
  •  
  • Ing. Anna Lehká
  • Paní Naděžda Habeltová
  • Pan Petr Kolář
  • Nadace dobré dílo sester sv. Karla Boromejského
  • Mgr. Ondřej Lehký
  • Sestry Voršilky z Jiřetína
  • Mgr. Jitka Hrušková
  • Ing. Karel Stein
  • Ing. Lubomír Paroha, Ascend a.s.
  • Jindřiška Svobodová
  • Mons. Pavel Kučera
  • Sorores Christi (řeholní sestry)
  • sestra Otilia of Jesu Maria, karmelitka z Koreje
  • Silnice Čáslav – Holding, a.s.
  •  
  • Karel Schwarzenberg
  • Nadace dobré dílo sester sv. Karla Boromejského
  • Mgr. Alena Prejzová
  • Sestry Voršilky z Jiřetína
  • Ing. Marie Tichá
  • paní Vacová
  • MUDr. Venuše Šmejkalová
  • Nadace dobré dílo sester sv. Karla Boromejského
  • MUDr. Venuše Šmejkalová
  • Dárkyně z Podskalí
  • Sestry Voršilky z Jiřetína
  • Mgr. Jitka Chmelíková
  • Mgr. Alena Prejzová
  • Ing. Marie Tichá
  • Mgr. Martin Kolář
  • Ing. Karel Stein
  •