Police na ukládání pomůcek

V každé třídě mají žáci k dispozici svou poličku, na kterou si mohou odkládat veškeré své učební pomůcky tak, aby v případě potřeby nemuseli domů chodit s "těžkou taškou". Současné odkládací prostory jsou již v dezolátním stavu a zasloužily by vyměnit. Potřebovali bychom takto vybavit 4 školní třídy a vybrat alespoň 15.000 Kč.

Možnosti

Průmyslový vysavač

Naše škola se nachází ve starší budově a stále máme kotelnu na tuhá paliva. Veškeré prostory je tak pravidelně nutné udržovat v čistotě a bez prachu, který zejména v kotelně tvoří především popílek, který není možné odstranit běžným strojem. Situaci by nám velmi usnadnil průmyslový vysavač s filtrem, na který potřebujeme 10.000 Kč.

Možnosti

Server

I naší základní škola je součástí projektu právě probíhající digitalizace. Proto, aby vše fungovalo, jak má, bychom potřebovali opatřit nový centrální server. Ke správnímu chodu servru hledáme ochotné dárce, kteří by pomohli naším dětem v oblasti digitalizace. Neobejdeme se bez částky zhruba 70 000Kč (včetně vybavení).

Možnosti
 

Také nám můžete nám zaslat finanční dar:

1. Poštovní poukázkou

Adresa: Křesťanská základní škola Nativity, Potoční 51, Děčín-Křešice, 407 11

2. Bankovním převodem

Bankovní spojení:

GE Money Bank, číslo účtu: 187752092/0600

Pokud budete chtít svůj finanční dar uvést v daňovém přiznání, a tak si snížit daňové zatížení, rádi vám vyhotovíme darovací smlouvu. Příspěvek vyšší než 1000,- Kč u fyzických osob a 2000,- Kč u právnických osob (v průběhu celého roku) je odečitatelný od daňového základu.

Zašlete své kontaktní údaje pro vystavení darovací smlouvy na adresu školy nebo na: skola@nativity.cz

 • NALIA Finance s.r.o
 • p.Marišková
 • p.Hrdý
 • p.Havlíček
 • p.Podrábský
 • Královi
 • Hozovi
 • p. Švajka
 • Peškovi
 • Hofmannovi
 • p.Šplíchal
 • p.Lehký
 • p.Ryšánek
 • FRI.DA studio tance
 • Kočovi
 • p.Červená
 • Šoltysovi
 • p.Beroušková
 • Chmelíkovi
 • Matějovských
 • Bábkovi
 • Burdovi
 • Hrdličkovi
 • Jeriovi
 • p. Hergetová
 • Kobrlovi
 • p. Černecká
 • p. Oujezký
 • Světelských
 • Vránovi
 • Wernerovi
 • p. Zimová

 

 • NALIA Finance s.r.o
 • p. Marisková
 • Leiterovi
 • p. Hrdý
 • p. Havlíček
 • p. Podrábský
 • Královi
 • Hozovi
 • Švajkovi
 • Peškovi
 • Zítkovi
 • Hofmannovi
 • Hommerovi
 • p. Pospíšil
 • p. Stašová
 • p. Blešová
 • p. Šplíchal
 • p. Lehký
 • p. Ryšánek
 • FRI.DA studio tance

 

 • Nalia s.r.o.
 • p.Marisková
 • Leiterovi
 • p.Mrázková
 • p.Hrdý
 • p.Málek 
 • p.Lesná
 • JUDr.Jelínek
 • Matějovských
 • Ing.Tichá
 • Beranovi
 • P.Kubelka
 • Mikloškovi
 • Staňkovi
 • p.Buryšková
 • Havlíčkovi
 • Kolouchovi
 • Koštejnovi
 • Pémovi
 • Polovi
 • Vránovi
 • p.Jarešová
 • p.Říčař
 • p.Smyčková
 • p.Sklenář
 • Arcibiskupství pražské
 • METAL OKA s.r.o
 • VEMEX Energie s.r.o
 • p.Podolská
 • p.Malinský
 • Hrbkovi
 • p.Havlíček
 • p.Hermann
 • p.Podrábský
 • Švandrlíkovi
 • PEMI DROGERIE s.r.o
 • P.Bačo
 • Vopatovi
 • P.Bašová
 • Černíkovi
 • Královi
 • Poludovi
 • p.Astrová Vendolská
 • Hozovi
 • Švajkovi
 • Vitoušovi
 • Jeriovi
 • Peškovi
 • Nalia s.r.o.
 • p.Marisková
 • Leiterovi
 • p.Havlíček
 • p.Mrázková
 • p.Linhartová
 • p.Hrdý
 • p.Málek 
 • MeDoZa
 • p.Havránková
 • p.Lesná
 • Beauxisovi
 • JUDr.Jelínek
 • Matějovských
 • p.Lis
 • Ing.Tichá
 • Beranovi
 • Kholovi
 • Přibylovi
 • Mikloškovi
 • Nedvědovi
 • Rejmanovi
 • Staňkovi
 • p.Buryšková
 • Havlíčkovi
 • Hrdličkovi
 • Kolouchovi
 • Koštejnovi
 • Pémovi
 • Polovi
 • Vránovi
 • Arkutichovi
 • Beauxisovi
 • Bojčevovi
 • Kočkovi
 • Nedvědovi
 • p. Buryšková
 • Sváčkovi
 • Beranovi
 • Kholovi
 • MEDOZA
 • Kolouchovi
 • Polovi
 • Rychnovských
 • Staňková
 • p. Mrázková
 • p. Koštejn
 •  
 • p. Kateřina Hájková
 • p. Miloš Hrdý
 • p. Vladimír Havlíček
 • Nalia Finance s.r.o.
 • p. Englická
 • p. Mrázková
 • Tomáškovi
 • Kočkovi
 • Mikloškovi
 • Nedvědovi
 • Štefflovi
 • Vášovi
 • Beauxisovi
 • Kholovi
 • Kolouchovi
 • Lehkých
 • Tonderovi
 • Staňkovi
 • Manojlínovi
 • Mr.Vít O.
 • p. Kubart
 • p. Stein
 • p. Bumba Jindřich
 • p.Mařan
 • p. Příhodová
 • p. Chudoba
 • p. Bajerová
 • p. Nesměrák
 • p. Krošová
 • Metal OKA
 • p. Čemus
 • p. Strejčková
 • Stadtjungen Dresden
 • p. Koštejn
 • p. Čelikovský
 • p. Štefurák
 • p. Strejček
 • p. Tichá
 • p. Hanzlíková
 • Leiterovi
 •  
 • p. Marie Světničková
 • p. Kateřina Hájková
 • p. Šárka Lesná
 • Mgr. Karel Šplíchal
 • Dialog spiritualit
 • p. Miloš Hrdý
 • p. Vladimír Havlíček
 • Nalia Finance s.r.o.
 • p. Kociánová
 • Kongregace Dcer božské lásky, Jiřetín
 • p. Rychnovský
 • PhDr.Vacová
 • Sestry Voršilky,  Jiřetín
 • p. Englická
 • jezuité z Brna
 • p. Davídek
 • Gelau Elefant s.r.o.
 • P.Mrázková
 • Medoza s.r.o.
 • Klátilovi
 • Kočkovi
 • Mikloškovi
 • Nedvědovi
 • Štefflovi
 • Vášovi
 • Beauxisovi
 • Kholovi
 • Kolouchovi
 • Lehkých
 • Tonderovi
 • Vydrovi
 • Vítovi
 •  
 • Ing. Anna Lehká
 • p. Radek Kríž
 • JUDr. Zdeněk Chudoba
 • p. Kateřina Hájková
 • Mgr. Karel Šplíchal
 • p. Miloš Hrdý
 • Dialog spiritualit
 • p. Vladimír Havlíček
 • Nalia Finance s.r.o.
 • rodiče Jelínkovi
 • MeDoZa s.r.o.Děčín
 • p. Radim Štross
 • p.J iří Málek
 • IMS – Drašnar s.r.o. Česká Třebová
 • Ascend s.r.o., zastoupený jednatelem společnosti RNDr.Lubomírem Parohou 
 • sestry Voršilky Jiřetín
 • p.Kociánová
 •  
 • MUDr.Venuše Šmejkalová
 • p.Marie Světničková
 • p.Anna Bolková
 • Ing. Anna Lehká
 • p.Radek Kríž
 • JUDr. Zdeněk Chudoba
 • p.Martin Vokál
 • p.Kateřina Hájková
 • p.Šárka Lesná
 • p.Petr Kolář
 • p.Homoláčová
 • Flexo Provazník
 • Mgr. Karel Šplíchal
 • p.Miloš Hrdý
 • p.Ludmila Stáně
 • Dialog spiritualit
 • p.Erna Palme
 •  p.Luděk Pospíšil
 • p.Vladimír Havlíček
 • Obaly Kartony, s.r.o.
 • Nalia Finance s.r.o.
 • Ing.Zlata Koštejnová
 • Ing.František Vopat
 • p.Jarmila Lángová
 • rodiče Jelínkovi
 • pan Milan Kroš
 • Ing. Marie Tichá
 • JUDr. Zdeněk Chudoba
 • paní Jarmila Lángová
 • Sestry Voršilky,  Jiřetín
 • Kongregace Dcer božské lásky, Jiřetín
 • Ing.Alois Maceška
 • Dr.Antonín Kaprál
 • paní Bížová
 • Mgr. Jindřiška Vopatová
 • Ing.Anna Lehká
 • paní Naděžda Habeltová
 • Obalex s r.o.
 • pan Petr Kolář
 • NALIA Finance s.r.o.
 • pan Vladimír Havlíček
 • Ascend s.r.o.
 • Mgr. Ludmila Strejčková
 • Pan Petr Kolář
 • Pan Sleich
 • Pan Luboš Vysloužil
 • Pan Jiří Hebron
 • Pan Pavel Jančík
 • Pan František Jirásek
 • Pan Tomáš Novák
 • KZB Dresden
 • Pan Petr Havlíček
 • Manželé Dudovi
 • Pan JUDr. Zdeněk Chudoba
 • Obalexpres s.r.o
 • Paní Habeltová
 • Paní Moravcová
 • Pan Beno Beneš
 • Kongregace Dcer Božské lásky 
 • Paní Marie Světničková
 • HJEMSTED s.r.o.
 •  
 • Ing. Anna Lehká
 • Paní Naděžda Habeltová
 • Pan Petr Kolář
 • Nadace dobré dílo sester sv. Karla Boromejského
 • Mgr. Ondřej Lehký
 • Sestry Voršilky z Jiřetína
 • Mgr. Jitka Hrušková
 • Ing. Karel Stein
 • Ing. Lubomír Paroha, Ascend a.s.
 • Jindřiška Svobodová
 • Mons. Pavel Kučera
 • Sorores Christi (řeholní sestry)
 • sestra Otilia of Jesu Maria, karmelitka z Koreje
 • Silnice Čáslav – Holding, a.s.
 •  
 • Karel Schwarzenberg
 • Nadace dobré dílo sester sv. Karla Boromejského
 • Mgr. Alena Prejzová
 • Sestry Voršilky z Jiřetína
 • Ing. Marie Tichá
 • paní Vacová
 • MUDr. Venuše Šmejkalová
 • Nadace dobré dílo sester sv. Karla Boromejského
 • MUDr. Venuše Šmejkalová
 • Dárkyně z Podskalí
 • Sestry Voršilky z Jiřetína
 • Mgr. Jitka Chmelíková
 • Mgr. Alena Prejzová
 • Ing. Marie Tichá
 • Mgr. Martin Kolář
 • Ing. Karel Stein
 •