Křesťanská základní škola
Nativity

Police na ukládání pomůcek

V každé třídě mají žáci k dispozici svou poličku, na kterou si mohou odkládat veškeré své učební pomůcky tak, aby v případě potřeby nemuseli domů chodit s "těžkou taškou". Současné odkládací prostory jsou již v dezolátním stavu a zasloužily by vyměnit. Potřebovali bychom takto vybavit 4 školní třídy a vybrat alespoň 15.000 Kč.

Možnosti
 

Také nám můžete nám zaslat finanční dar:

1. Poštovní poukázkou

Adresa: Křesťanská základní škola Nativity, Potoční 51, Děčín-Křešice, 407 11

2. Bankovním převodem

Bankovní spojení:

GE Money Bank, číslo účtu: 187752092/0600

Pokud budete chtít svůj finanční dar uvést v daňovém přiznání, a tak si snížit daňové zatížení, rádi vám vyhotovíme darovací smlouvu. Příspěvek vyšší než 1000,- Kč u fyzických osob a 2000,- Kč u právnických osob (v průběhu celého roku) je odečitatelný od daňového základu.

Zašlete své kontaktní údaje pro vystavení darovací smlouvy na adresu školy nebo na: skola@www.nativity.cz