Křesťanská základní škola
Nativity

Polytechnický den

V úterý 25. října proběhl ve škole Polytechnický projektový den, v rámci kterého si žáci vybrali jednu ze čtyř aktivit, které se pak celé dopoledne věnovali.

Hlavním tématem byla reportážní fotografie – v rámci této dílny si kluci i holky od 6. do 9. třídy vyzkoušeli pod odborným vedením paní uč. Suchánkové a šéfredaktora Děčínského deníku Alexandra Vanžury práci reportéra v terénu. Jejich zdařilé výtvory si budete brzy moci prohlédnout v online verzi Děčínského deníku a také v rámci školní minivýstavy.

Další skupina se společně s panem uč. Špátou a paní asistentkou Novikovovou věnovala programování v herním prostředí. Zájemci o tuto oblast strávili dopoledne ve společnosti ozobotů a jiných populárních technických vymožeností.

Třetí aktivitou byla tvořivá práce s textilem pod vedení paní uč. Altové a paní asistentky Kobrlové – jak můžete vidět na fotografiích, tvořily se rozmanité motivy na plátěné tašky a to nejen textilními barvami. Bonusem pak bylo kreslení na hrnečky a pletení náramků z bužírek. Z této dílny si tedy všichni naši tvořiví žáci odnášeli domů rovnou hotové výrobky.

Za poslední aktivitou se skupina badatelů vypravila spolu s p. uč. Pupíkovou a p. Bumbovou do Liberce – IQ Landie, kde v rámci “Úniku z rostlinné buňky” museli úspěšně splnit pět úkolů, aby mohli opustit laboratoř mistra Botanika.Všichni svou misi splnili v limitu.

Sdílet příspěvek: