Křesťanská základní škola
Nativity

3. místo v “Poznej své město”

Tento pátek se zástupci 7. a 8. ročníku zúčastnili naučné hry Poznej své město, kterou již tradičně pořádá skautský oddíl STOPA Děčín.

Sraz byl na Mariánské louce, kde se v 9:00 seřadilo 15 družstev ze základních škol v Děčíně.

Letošní ročník se zaměřil na pravý břeh řeky Labe, tedy na okolí Letné, Střelnice, Březin a přilehlého okolí.

Počasí nám přálo, a tak se úkoly plnily s lehkostí a s úsměvem.

Ve 14:00 bylo zakončení hry a pak jen netrpělivé čekání na sečtení všech bodů.

Naši mladší zástupci ze 7. ročníku ve složení: Eliáš, Dan, Šimon, František, Veronika a Alice obsadili bezvadné 10. místo a starší žáci z řad 8. ročníku ve složení: Jáchym, Ondra, Štěpán, Jakub, Adéla a Mája skončili na úžasném 3. místě.

Všem gratulujeme za účast a vzornou reprezentaci školy Nativity.

Sdílet příspěvek: