Křesťanská základní škola
Nativity

Vedoucí školní jídelny: Milan Kroš

Kuchařka: Štěpánka Forejtová

Školní jídelna KZŠ Nativity

Vítezství 7, Děčín XXXI, 407 11 
tel: 731640726 
email: m.kros@www.nativity.cz

číslo účtu pro platby za obědy: 199054638/0600