V průběhu šk. roku 2021/2022 bude vyhlášeno přijímací řízení do 6. ročníku pro šk. rok 2022/2023.

Předpokládaný termín konání přijímacích zkoušek: 12. a 13. dubna 2022

Pokud máte zájem o studium na naší škole, můžete již nyní vyplnit předběžnou přihlášku, na základě níž vás budeme kontaktovat. Předběžné přihlášky přijímáme průběžně od září 2021 až do 10 dní před ohlášeným konáním přijímacího řízení.

V případě zájmu o studium na naší škole je ideální domluvit se na osobní schůzce, na které budou zodpovězeny všechny vaše dotazy týkající se přijímacího řízení a studia na KZŠ Nativity.


Přihláška