KZŠ Nativity přijímá žáky do 6. ročníku na školní rok 2021/2022.

Pokud uvažujete o přihlášení vašeho dítěte na naši školu, můžete vyplnit naší online přihlášku, na základě které obdržíte další informace o přijímacím řízení.

Nejzazší termín pro předběžné přihlášení: 26. dubna 2021

Termín přijímacího řízení: 3. a 4. května 2021 (změna vyhrazena s ohledem na aktuální opatření MŠMT v souvislosti s pandemií).

Přihlášeným zájemcům budou podrobné informace poskytnuty e-mailem.


Přihláška