Školní psycholog

Školní psycholog Mgr. Jiří Vít

Je k dispozici žákům školy a po domluvě také rodičům a učitelům vždy v pátek od 8:00 do 14:00. Nabízí konzultace v situačních nebo i déle trvajících obtížích psychologického rázu, zejména těch, které mohou mít vliv na zhoršující se školní úspěšnost žáků. Může ale poskytnout pomoc i při problémech v rodině či vztazích s vrstevníky..

Pro domluvu možnost volat PO - PÁ od 13:00 do 19:00 na číslo 606 357 324 (v krizových situacích neomezeně), případně schůzku domluvit na telefonu školy 733 335 822.
Comments