Školní psycholog

Mgr. Jiří Vít

Je k dispozici žákům školy a po domluvě také rodičům a učitelům.
Nabízí konzultace v situačních nebo i déle trvajících obtížích psychologického rázu, zejména těch, které mohou mít vliv na zhoršující se školní úspěšnost žáků. Může ale poskytnout pomoc i při problémech v rodině či vztazích s vrstevníky.

Schůzku je možné domluvit na telefonu školy 733 225 822.
Comments