Pro zájemce

Přijímací řízení na školní rok 2019/2020

KZŠ Nativity přijímá žáky do 6. ročníku na školní rok 2019/2020. Pokud uvažujete o přihlášení vašeho dítěte na naši školu, můžete vyplnit naší online přihlášku. 

Předběžná přihláška