Pro zájemce

Přijímací řízení na školní rok 2020/2021

KZŠ Nativity přijímá žáky do 6. ročníku na školní rok 2020/2021. Pokud uvažujete o přihlášení vašeho dítěte na naši školu, můžete vyplnit naší online přihlášku. 

Předběžná přihláška