Preventivní projekt Nadace České pojišťovny

přidáno: 20. 5. 2016 1:29, autor: Jindřich Strejček

Vážení rodiče,

naše škola se účastní projektu „Jak prožít šťastné dětství“, jehož smyslem je prevence úrazů a rizikového chování dětí. Jedná se o projekt Nadace České pojišťovny ve spolupráci s Centrem úrazové prevence a nakladatelstvím Fraus.

Součástí projektu je vyplňování dotazníků. První část vyplňují děti společně s učiteli v rámci výuky. Druhou částí jsou vaše odpovědi. (Dotazníky by měly děti přinést domů.) Pokud odpovíte, budou body připsány vašemu dítěti.

Celá akce je dobrovolná, můžete proto v soutěžním kupónu uvést jen ty údaje, s jejichž vyplněním souhlasíte. Zapojením se do tohoto projektu získá škola interaktivní učebnici pro prevenci rizikového chování pro všechny žáky školy.

Děkujeme za vaši spolupráci.

Comments