Podrobnosti k výrobkům na jarmark.

přidáno: 25. 11. 2016 10:52, autor: Petra Bumbová
- výrobky můžete poslat nebo přivézt do školy a předat komukoliv 
dospělému, všichni jsou poučeni, že výrobky se zatím shromažďují u paní 
ředitelky.

- prosím, své výrobky označte cedulkou od koho jsou, letošní trhy by 
měly být přehlídkou kreativity a výrobky by neměly být anonymní (cedulku 
se svým jménem můžete rovnou využít jako přání někomu, kdo si Váš dárek 
koupí).

- není nutné, aby výrobky byly rovnou zabalené, ale je to lepší, ušetří 
to práci učitelům... 

- kreativitě se meze nekladou, není určeno, co se má vyrábět a vymýšlet, 
v předchozích letech byly například úspěšné vánoční dekorace, svícínky, 
perníčky, domácí chléb, pečené čaje, polštářky, ponožky, šperky z 
korálků atd. 

- termín do kdy se výrobky ve škole shromažďují je 10. 12., to se týká 
výrobků, které se nekazí, pokud budete něco péci, dejte do školy vzkaz, 
aby se s tím počítalo, je jasné, že takové věci dodáte na poslední chvíli 

- pokud někdo tento termín nestihnete, stačí dát jen vědět do školy, že 
své dárky dodáte se zpožděním.


Děkujeme.
Comments