Možnost změny kroužků ve druhém pololetí

přidáno: 11. 1. 2016 2:18, autor: KZŠ Nativity
Vážení rodiče, 

v pátek jsme informovali žáky, že do pondělí 18.1. mají možnost požádat o změnu kroužku ve školním klubu. Rádi bychom, aby to dělali pouze v případě, kdy k tomu mají závažný důvod. Změny se netýkají pouze možnosti odhlašování. Žáci mají možnost se do nějakého kroužku také nově přihlásit. Zatím účelem mají s rodiči vyplnit formulář, který si mohou vyzvednout a pak odevzdat v kanceláři školy. 

Rozvrh kroužků zůstává stejný. Pouze v úterý bude zkrácen kroužek Výtvarný ateliér a v pátek bude zrušen Mediálně-dramatický kroužek. Místo něho bude žákům nabídnuto doučování z AJ. Více viz rozvrh školního klubu na 2. pololetí.
Comments