Viet

Các bạn có muốn để con cái các bạn được chuẩn bị chuyển sang trường trung học một cách chất lượng? Hăy bắt đầu chuẩn bị từ lớp sáu trong trường chúng tôi.

Nativity – giai đoạn hai ở trường phổ thông cơ sở tại Děčín – Křešice

Cơ hội dŕnh cho 25 trẻ bắt đầu vŕo lớp sáu vŕo tháng chín năm 2008

Trường Nativity mang đến những gě?

 • Mục đích chính của trường lŕ chuẩn bị cho quá trěnh chuyển sang học trường trung học thuận lợi vŕ trong thời gian đó giúp đỡ những học sinh tốt nghiệp của měnh.
 • Lŕ trường theo hěnh thức gia đěnh (nhiều nhất 100 học sinh; mỗi lớp có 12-13 học sinh); giáo vięn dŕnh cho mỗi học sinh nhiều thời gian hơn
 • Trường có trương trěnh cả ngŕy (7.45-17.30): giờ học+câu lạc bộ trường+giúp đỡ lŕm bŕi tập
 • Năm học kéo dŕi – các hoạt động vŕo můa hč
 • Trường đňi hỏi cao, nhưng có phương pháp tiếp cận từng người vŕ giúp đỡ tất cả học sinh
 • Trường coi trọng sự phát triển tiềm năng con người toŕn diện (có trương trěnh để phát triển yęu cầu về cá nhân, trí thức, thể lực, đạo đức, tinh thần của học sinh)
 • Trường coi trọng dạy tiếng nước ngoŕi (tiếng Anh, tiếng Đức vŕ trong tương lai theo nhu cầu có các bŕ-xơ từ Việt Nam dạy tiếng Việt)
 • Trường dựa tręn các giá trị Thięn chúa giáo, nhưng đồng thời tôn trọng những tín ngưỡng khác vŕ cả những người không có tín ngưỡng.
 • Trong trường sẽ có các bŕ-xơ từ Việt Nam lŕm việc (Thị Loan, Thị Thu)
 • Học phí lŕ tự nguyện
 • Hợp tác quốc tế (chúng tôi cố gắng dŕnh được những xuất học bổng ở trường trung học nước ngoŕi cho những học sinh giỏi nhất)

Trường dŕnh cho ai?

Trẻ có năng khiếu nhưng thuộc những gia đěnh thiếu cha hoặc mẹ, gia đěnh quá bận bịu với công việc, gia đěnh nghčo, gia đěnh người nước ngoŕi vŕ thiểu số.

Trường được thŕnh lập ở đâu?

Trường Nativity đầu tięn được các thŕnh vięn giáo phái Je-su thŕnh lập trước đây 35 năm tại Hoa Kỳ. Hiện nay có 64 trường Nativity, đă có 4200 học sinh đă tốt nghiệp, vŕ bây giờ đang theo học tại 84 trường đại học.

LIĘN LẠC:

Địa chỉ trường:

Trường phổ thông cơ sở Thięn chúa giáo Nativity

Potoční 51
Děčín – Křešice
zs.nativity@hotmail.com
www.nativity.cz

733 225 822 (731 406 332)

Comments