Tříkrálová sbírka

V sobotu 8.1.2011 uspořádala  Česká katolická charita tříkrálovou sbírku, jejíž výtěžek je určen především na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí. 
V ulicích Děčína bylo možno potkat tříčlenné skupinky koledníků v kostýmech třech králů s korunami na hlavách a na rtech s písní:"My tři králové jdeme k vám....." Tři skupinky byly tvořeny dětmi z naší školy.
Prožily společně příjemný den a současně napomohly prospěšné věci.
Comments