Školné

Výše školného je 100 Kč na měsíc. 
Platby je možno provádět jednorázově 
Comments