Školní klub

Naše škola je výjimečná nabídkou bohatého odpoledního programu. Za tím účelem provozujeme školní klub, který je integrální součástí programu školy.

Žáci si mohou vybrat z široké nabídky kroužků, mezi nimi například pěvecký sbor, lukostřelbu, stolní tenis, florbal, kuchařský kroužek apod. Kroužky jsou realizovány ve škole nebo v areálu Palme.

V době školního klubu je zajišťována podpora žákům s ohledem k jejich aktuálním vzdělávacím potřebám. Během přípravných hodin si žáci mohou vypracovávat úkoly na následující dny nebo si opakovat nově naučenou látku.