Prostředí školy

Naše škola sídlí v budově bývalé základní školy v Děčíně - Křešicích. Tuto budovu jsme částečně zrekonstruovali a vybavili novým nábytkem a moderními výukovými technologiemi. Disponujeme počítačovou učebnou vybavenou kromě stolních počítačů také notebooky, které mohou naši žáci podle potřeby využívat i v jiných učebnách. V každé učebně mají učitelé k dispozici počítač s datovým projektorem. Ve dvou z nich jsou instalovány interaktivní tabule.

V naší škole je přítomné příjemné mezilidské klima. Během výuky i v rámci aktivit školním klubu se snažímě pečovat o dobré vztahy mezi žáky a učiteli stejně jako o vztahy mezi učiteli a žáky navzájem.