Poradenství školy

Výchovná poradkyně Hana Englická

Zabývá se tvorbou a koordinováním individuálních vzdělávacích plánů pro žáky se specifickými vzdělávacími potřebami. Komunikuje s pedagogicko psychologickou poradnou. Žákům 8. a 9.ročníků pomáhá v orientaci při volbě dalšího studia na střední škole a volbou povolání. 

kontakt: 733 335 822
h.englicka@nativity.cz
Školní psycholog Jiří Vít

Je k dispozici žákům školy a po domluvě také rodičům a učitelům vždy v pátek od 8:00 do 14:00. Nabízí konzultace v situačních nebo i déle trvajících obtížích psychologického rázu, zejména těch, které mohou mít vliv na zhoršující se školní úspěšnost žáků. Může ale poskytnout pomoc i při problémech v rodině, ve vrstevnických vztazích a podobně.

Pro domluvu možnost volat PO-PÁ od 13 do 19 hodin na číslo 606 357 324 (v krizových situacích neomezeně), případně schůzku domluvit na telefonu školy 733 335 822
 
Comments