Mladý Demosthenes - regionální kolo

V pondělí 17.ledna 2011 se v Ústí nad Labem sešli vítězové školních kol soutěže, aby zde změřili své síly v regionálním meřítku.
Naši školu reprezentovala Anička Chmelařová ze 7.b. Svým vystoupením na téma "Pohádky" porotu zaujala natolik, že jí udělila
stříbrnou medaili. 
Aničko, blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy !!
Comments