Mladý Demosthenes - regionální kolo

V pondělí 17.ledna 2011 se v Ústí nad Labem sešli vítězové školních kol soutěže, aby zde poměřili své síly v měřítku regionu.
Naši školu reprezentovala žákyně 7.b Anička Chmelařová. Svým vystoupením na téma "Pohádky" porotu zaujala natolik, že
její výkon ohodnotila stříbrnou medailí.
Aničko, blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy!!
Comments