Úvodní stránka‎ > ‎Galerie‎ > ‎Webová kronika‎ > ‎

Novoroční slovo ředitelky

přidáno: 2. 1. 2011 5:43, autor: KZŠ Nativity   [ aktualizováno 27. 2. 2011 22:41 ]
V minulém roce jsem se několikrát setkala s otázkou, zda žáci Nativity budou připraveni čelit v životě problémům, když s nimi jednáme tak slušně. Tato otázka pramenila z obavy, zda člověka nepřipraví na život lépe tvrdé a nepřátelské prostředí, než prostředí laskavé a ohleduplné.

Moje odpověď zní: Je veliký omyl, že nepřátelské prostředí připraví dítě dobře na život. Takové prostředí naučí dítě očekávat útok, vracet ho, případně různým úhybným manévrům, nebo vytvoření hradby kolem sebe. To ale není správné řešení, nepřináší to pocit uspokojení, ani menší utrpení. Jedině zdravá sebedůvěra a pevně zakotvené hodnoty dokáží vytvořit základnu, která je hlavním předpokladem pro umění čelit problémům bez zbytečné agresivity, ale také bez zbytečné sebedestrukce. Sebedůvěra a hodnoty člověku navíc umožňují být přínosem pro svět a ne chudákem, který se chrání před ranami. Celý život směřuje k jednomu okamžiku, ve kterém se budeme sami sebe ptát, k čemu jsme tady vlastně byli. Věřím, že děti, které projdou Nativity, budou mít větší předpoklad pro odpověď "Můj život měl smysl, protože byl přínosem pro druhé".

Do nového roku 2011 vám chci jménem celého pedagogického sboru popřát zdraví, štěstí a především lásku, protože to je ta nejdůležitější veličina, která hýbe světem.

Našim dětem přeji, aby úspěšně zvládly další úsek cesty za poznáním krásy a hloubky života. Přeji jim také postupné získávání sebedůvěry a upevňování pozitivních životních hodnot. Kéž je rok 2011 v tomto smyslu
plodný!

Jindřiška Vopatová