Úvodní stránka‎ > ‎Galerie‎ > ‎

Webová kronika

Benefiční koncert Vlachova kvarteta pro školu Nativity

přidáno: 28. 5. 2012 12:30, autor: Jindřich Strejček   [ Aktualizováno 5. 6. 2012 9:48 uživatelem KZŠ Nativity ]

V pátek 8. června v 19 hodin vystoupí v kostele Povýšení sv. Kříže v Děčíně přední český soubor komorní hudby Vlachovo kvarteto (http://www.vlachquartet.com). V rámci benefičního koncertu představí výběr ze skladby Cypřiše Antonína Dvořáka a Smyčcový kvartet d-moll "Smrt a dívka" Franze Schuberta. Srdečně zveme.Výtěžek koncertu, jehož vstupné je dobrovolné, bude věnován na výstavbu nového areálu školy Nativity.

Adventní putování 2011

přidáno: 16. 11. 2011 22:55, autor: Jindřich Strejček   [ aktualizováno 28. 11. 2011 9:28 ]

Flickr: Jens Gyldenkærne Clausen
Dne 26.11.2011 žáci školy Nativity pořádají Adventní putování. Jako každý rok si budou moci malé děti zasoutěžit a shlédnout  hrané scénky s adventní tématikou. Na závěr zapálíme první svíci na adventním věnci a pochutnáme si na malém pohoštění. Akce je určena především rodičům a mladším sourozencům našich žáků. Vítáni budou ale jejich vzdálenější příbuzní a rodinní přátelé s malými dětmi.
Začínáme ve 14.hod. Přijďte včas, ať nic nepropásnete!
                                                                                 Za rodiče a žáky zve Jana Engelhartová
Pozvánka na benefiční koncert

přidáno: 6. 6. 2011 1:27, autor: KZŠ Nativity   [ Aktualizováno 21. 6. 2011 0:59 uživatelem Jindřich Strejček ]

Návštěva "Jednoho světa"

přidáno: 24. 3. 2011 8:03, autor: KZŠ Nativity   [ aktualizováno 5. 6. 2012 10:04 ]

V pátek 25.3. navštívili někteří žáci 8.a 7. ročníků filmový festival Jeden svět.
Na poslední chvíli zorganizovaná akce podle názorů naprosté většiny z nich stála za to. Největší úspěch měl animovaný film Frédérica Backa Muž, který sázel stromy    
Pozitivní ohlas však vzbudily všechny projekce, včetně krátkých sociálních nebo ještě kratších animovaných ekologických spotů.

Projektový den Vietnam

přidáno: 14. 2. 2011 13:47, autor: KZŠ Nativity   [ Aktualizováno 31. 3. 2011 11:05 uživatelem Jindřich Strejček ]

Na 3. únor padl letos začátek nového roku v některých asijských zemích, mimo jiné i ve Vietnamu.  A protože v naší škole už druhým rokem působí tři vietnamské řeholní sestry, rozhodli jsme se s nimi tento den oslavit formou projektového dne Vietnam. Na počátku žáci 8. třídy představili každou ze sester a podali základní informace o Vietnamu současnosti. Dále měly děti možnost vybrat si z několika aktivit:
  1. Historie Vietnamu – sledování proměny vedení země, vládnoucích dynastií a jejich vlivu na vývoj a kulturu celé oblasti
  2. Vietnam dnes - diskuse o dnešní ne příliš radostné situaci v této zemi, kontakty Vietnamu s ostatním světem, život Vietnamců v situaci imigrantů
  3. Příroda Vietnamu – tvorba deštného pralesa jako ukázky původní vegetace tohoto zeměpisného pásma
  4. Výroba vějířů – oděvního doplňku pocházejícího právě z této oblasti
  5. Skákání přes specielní dřevěné tyče, jedna z oblíbených vietnamských sportovních disciplín
  6. Příprava oběda po vietnamsku pod vedením sester

Plody skupinky účastnící se bodu 6) měli také všichni možnost ocenit při obědě počínajícím nasládlou zeleninovou polévkou, pokračujícím výborným masem s kořeněnou omáčkou a jak jinak než rýží, zeleninovým salátem, závitky s ostrým mrkvovým nálevem a nakonec pomelem ve funkci desertu, to vše v míře přebohaté, jak je u pohostinných sester vždy dobrým zvykem.


Tříkrálová sbírka

přidáno: 10. 1. 2011 11:23, autor: Hana Englická   [ Aktualizováno 27. 2. 2011 22:42 uživatelem KZŠ Nativity ]

V sobotu 8.1.2011 uspořádala Česká katolická charita tříkrálovou sbírku, jejíž výtěžek je určen především na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí.

V ulicích Děčína bylo možno potkat tříčlenné skupinky koledníků v kostýmech třech králů s korunami na hlavách a na rtech s písní:"My tři králové jdeme k vám....." Tři skupinky byly tvořeny dětmi z naší školy. Prožily společně příjemný den a současně napomohly prospěšné věci.

Viz také: http://www.facebook.com/zamekdecin


Novoroční slovo ředitelky

přidáno: 2. 1. 2011 5:43, autor: KZŠ Nativity   [ aktualizováno 27. 2. 2011 22:41 ]

V minulém roce jsem se několikrát setkala s otázkou, zda žáci Nativity budou připraveni čelit v životě problémům, když s nimi jednáme tak slušně. Tato otázka pramenila z obavy, zda člověka nepřipraví na život lépe tvrdé a nepřátelské prostředí, než prostředí laskavé a ohleduplné.

Moje odpověď zní: Je veliký omyl, že nepřátelské prostředí připraví dítě dobře na život. Takové prostředí naučí dítě očekávat útok, vracet ho, případně různým úhybným manévrům, nebo vytvoření hradby kolem sebe. To ale není správné řešení, nepřináší to pocit uspokojení, ani menší utrpení. Jedině zdravá sebedůvěra a pevně zakotvené hodnoty dokáží vytvořit základnu, která je hlavním předpokladem pro umění čelit problémům bez zbytečné agresivity, ale také bez zbytečné sebedestrukce. Sebedůvěra a hodnoty člověku navíc umožňují být přínosem pro svět a ne chudákem, který se chrání před ranami. Celý život směřuje k jednomu okamžiku, ve kterém se budeme sami sebe ptát, k čemu jsme tady vlastně byli. Věřím, že děti, které projdou Nativity, budou mít větší předpoklad pro odpověď "Můj život měl smysl, protože byl přínosem pro druhé".

Do nového roku 2011 vám chci jménem celého pedagogického sboru popřát zdraví, štěstí a především lásku, protože to je ta nejdůležitější veličina, která hýbe světem.

Našim dětem přeji, aby úspěšně zvládly další úsek cesty za poznáním krásy a hloubky života. Přeji jim také postupné získávání sebedůvěry a upevňování pozitivních životních hodnot. Kéž je rok 2011 v tomto smyslu
plodný!

Jindřiška Vopatová


Projektový den Vánoce

přidáno: 31. 12. 2010 5:32, autor: Jindřich Strejček   [ Aktualizováno 27. 2. 2011 22:43 uživatelem KZŠ Nativity ]

Ve středu 22. 12. se děti naší školy účastnily projektového dne Vánoce. První dvě hodiny měla každá třída možnost pobýt společně se svým třídním učitelem a vychovatelem, popovídat si o významu Vánoc, o jejich slavení v každé rodině, zazpívat si pár koled, potěšit se navzájem dárečky, voňavým čajem a dobrým cukrovím (děkujeme maminkám!). V následném čase se děti seznámily s některými tradičními vánočními zvyky - krájení jablka, házení střevícem, třesení bezem, lití olova či pouštění lodiček. Dobrovolníci rozdávali v blízké kapličce betlémské světlo kolemjdoucím a jiní připravovali zpěvy na vánoční bohoslužbu, na niž mohl přijít každý, kdo měl zájem vidět, jak slaví Vánoce křesťané. Celý den jsme zakončili prvotřídním obědem (losos nebo řízek s bramborami nebo bramborovým salátem) s nejúžasnější obsluhou.

Mladý Demosthenes

přidáno: 17. 12. 2010 10:32, autor: Hana Englická   [ Aktualizováno 28. 12. 2010 13:10 uživatelem KZŠ Nativity ]

Ve středu 15.12. jsme se sešli v  tělocvičně, abychom posoudili řečnické dovednosti několika spolužáků. Jednalo se o školní kolo soutěže v komunikačních dovednostech s názvem Mladý Demosthenes. Komunikovalo se na různá témata - Kouzla a čáry - Milan Lysák (6.tř), Koně - Lenka Anýžová (7.a), Fantazie - Majda Houžvičková (7.b), Naše škola - Kačka Novikovová (6.tř), Můj přítel telefon - Barča Nedvědová (7.a), Pohádky - Anička Chmelařová (7.b). Poslední z jmenovaných získala od poroty nejvyšší počet bodů a bude tedy naši školu reprezentovat 17.ledna 2011 v regionálním kole. Jí, ale i všem ostatním tleskáme a blahopřejeme k výkonu!!!
Informace o soutěži lze nalézt na www.mladydemosthenes.cz

Vánoční besídka v duchu Nativity

přidáno: 16. 12. 2010 3:14, autor: Neznámý uživatel   [ Aktualizováno 27. 2. 2011 22:40 uživatelem KZŠ Nativity ]

Na vystoupení našich žáků během tradiční vánoční besídky se letos nedívaly pouze rodiny dětí a přátelé naší školy, ale také samotná svatá rodina - Josef, Maria a Ježíšek v jesličkách. Výjev, který je v anglickém jazyce označován "Nativity" (Betlém nebo Narození s velkým N), tak vizuálně dotvářel program, který se odehrával na opačné straně sálu jídelny hotelu Palme, jímž bylo vystoupení dramatického kroužku a pěveckého sboru naší školy. Po skončení besídky následoval jarmark a malé pohoštění. Všem, kteří svou přítomností přispěli k navození krásné vánoční atmosféry, děkujeme.

1-10 of 13