Erasmus+

ZNALOST JAZYKŮ BOŘÍ HRANICE
******************************************
Projekt KZŠ Nativity v programu Erasmus+ na podporu zlepšování jazykových znalostí pedagogických pracovníků
********
červen 2018 - březen 2020
********
Co nás v projektu čeká?
Budeme se učit!
Čtyři učitelé a jedna asistentka pedagoga budou pracovat na své angličtině nebo němčině.
Vyjedou na šest jazykových nebo jazykově metodických kurzů do Německa, Irska a Velké Británie.
Svoje jazykové znalosti uplatní při práci s žáky, buď přímo ve výuce nebo mimo vyučování - při poznávacích zájezdech do zahraničí a při spolupráci s evropskými školami.

Aktuální informace: FB-Erasmus+
Comments