Aktuality‎ > ‎

Zahajujeme školní rok

přidáno: 31. 8. 2014 22:51, autor: Jindřich Strejček   [ aktualizováno 11. 9. 2014 6:55 ]
Školní klub zahajuje činnost v pondělí 15.9. Rozvrh přípravných hodin, doučování a kroužků je k dispozici ZDE.
Podrobnější informace o školním klubu najdete ve zprávách pro rodiče ZDE
Kontaktní údaje školy:  ZDE
Kalendář školy: ZDE
Školní řád: ZDE
Vnitřní řád školního klubu: ZDE

Třídní učitelé

6. ročník: Mgr.Jaroslava Odvárková, zastupující TU:  Mgr.Vojtěch John

7. ročník: Mgr. Nikola Alžběta Kofroňová, zastupující TU: Mgr. Ondřej Lehký

8. ročník: Ing. Tomáš Novák, zastupující TU:  Bc.Naďa Pražská Vendolská

9. ročník: Mgr. Vratislava Postlová, zastupující TU:  Mgr.Hana Englická

emailové kontakty ZDE

Platby

Číslo účtu školy (platba školného aj.)      187752092/0600  GE Money bank

Školné:

minimální výše 100,- Kč/ osoba / měsíc tj. 1 000,- Kč za 10 měsíců školního roku, horní mez neurčena
Možnosti plateb:
  • trvalým příkazem na účet školy (označit, že se jedná o školné a za koho, v září dostane každé dítě svůj vlastní VS) nebo v hotovosti do pokladny školy ( p.Englická)
  • jednorázově do 30.9. školního rok
  • pololetně – do 30.9. + do 31.1.
  • měsíčně (do 30.6.)
Pomůcky:
Učebnice: zapůjčeny na školní rok (úhrada pouze za nadměrné poškození)
Pracovní sešity: si děti zakoupí (cca 600,- Kč), částku je možno splácet - po dohodě s vedením školy - během roku 
Záznamové sešity a některé školní potřeby na Vv a Pč obstará škola na začátku školního roku za úhradu nepřesahující 300,- Kč za žáka na školní rok. V případě ztráty, zničení či popsání sešitu, si žák nový obstará sám nákupem v papírnictví
Žákovská knížka: vyrobená školou zdarma. Duplikát při ztrátě 20,- Kč
Další platby: zájezdy, stmelovací pobyty, exkurze, výlety apod. jsou oznamovány s časovým předstihem.

Školní stravování:
Stravné se platí na účet jídelny: 199054638 kód banky 0600 , nebo hotově ve školní jídelně a to vždy nejpozději k 15. dni v měsíci (stravné se předplácí, tzn. v září je platba na říjen i září). Vedoucí školní jídelny předpokládá, že každý pravidelně na oběd i svačinu chodí a je-li tomu jinak, je mu to třeba včas hlásit.

1oběd = 27,-Kč, děti 6. /7. /8. Třídy - násobeno počtem školních dní v měsíci.(540,- obědy + 200,- svačiny.) Záloha na měsíc 740,-Kč
1oběd = 29,-Kč, děti 9. Třídy - násobeno počtem školních dní v měsíci. (580,-obědy+200,-  svačiny. Záloha na měsíc 780,-Kč)
1svačina (školní klub)= 12,50,-Kč všichni žáci (celkem 200,-Kč měsíčně).
Nemoc dítěte, které je přihlášené ke stravování, hlaste neprodleně do školní jídelny. 
OBĚDY LZE ODHLÁSIT PŘEDCHOZÍHO DNE do 12:00 hod. Stravu je také možné v případě nemoci žáka odebírat osobně v jídelně.

OMLOUVÁNÍ ŽÁKŮ

Omlouvání žáka ve škole i v klubu:  na školní email skola@nativity.cz nebo tel.733225822 nikoli na osobní emaily ani telefony učitelů a vychovatelů

TŘÍDNÍ CHŮZKY

 1.informativní schůzka: první týden v září (upřesníme na konci srpna emailem)

DALŠÍ INFORMACE

Škola se otevírá ráno v 7:30 hod. Nejpozdější příchod žáka v 7:40 hod. (Od 7:45 tzv. „Slovo na den“).

Návštěva zákonných zástupců ve škole a setkání s pracovníky školy je možná prakticky kdykoliv po předchozí telefonické či e-mailové domluvě.

Comments