Aktuality‎ > ‎

Očekáváme významnou návštěvu

přidáno: 26. 11. 2012 13:16, autor: Jindřich Strejček   [ aktualizováno 30. 11. 2012 5:50 ]
Ve čtvrtek navštíví naši školu významná osobnost současného křesťanského světa - generální představený jezuitského řádu. [1] 
Jezuitský řád je církevní kongregace, která od 16. století spoluvytváří světovou vzdělanost. (Jen v USA spravují jezuité 28 vysokých škol.[2])

Když se Ignác z Loyoly (1491-1556) obklopil počátkem 15. století několika přáteli, kteří spolu s ním horlili pro konání dobra a šíření pravdy a lásky, netušil, že jejich společnost začne mít brzy významný vliv také na rozvoj vědy a techniky. Jezuité přispěli k  vývoji vynálezů jako jsou kyvadlové hodiny, teleskopy a mikroskopy. Vedle optiky se stali proslulými především v astronomii a seismologii. [3]
 
Jezuité byli pro svou vzdělanost v minulosti zváni na dvory evropských a asijských panovníků. Není divu, že jim proto někteří autoři připisují velký politický vliv. [4] Za druhé světové války byli jezuité považováni nacisty  za jedny z nejnebezpečnějších nepřátel. Později světová židovská komunita ocenila zásluhy jezuitů za jejich boj proti holokaustu. [5]

V Česku nejsou jezuité vnímáni příliš pozitivně pro jejich spojováni s protireformací a působením Antonína Koniáše. Přitom  mezi nimi byli již v 17. a pak v 19. století také velmi vlastenecky orientovaní vzdělanci, jako například Bohuslav Balbín nebo Josef Dobrovský. I v době, které dal Alois Jirásek název "temná", vychovali Jezuité významné vzdělané osobnosti, jako byl například Prokop Diviš.[6] 

V současnosti u nás vydávají Jezuité filosoficky a teologicky orientované knihy, působí v pastoraci vysokoškolské mládeže a od roku 2008 spravují a finančně podporují také naší základní školu. Velmi jim záleží na tom, aby jejich díla přinášela užitek a byla věrná odkazu jejich zakladatele sv. Ignáci z Loyoly. I z toho důvodu si jeho nástupci jezdí po celém světě jezuitská díla pravidelně kontrolovat. Že jich ve světě není málo, dokladují i slova Tomáše Nováka, jezuity působící na naší škole: "Příští návštěva generálního představeného se očekává za 10 až 15 let." 

Poznámky:
1. http://www.jesuit.cz/clanek.php?id=801
2. http://en.wikipedia.org/wiki/Jesuit#Jesuit_educational_institutions
3. Thomas E. Woods, Jr.:  Jak katolická církev budovala západní civilizaci.
4. René Fülöp-Miller: Moc a tajemství Jezuitů
5. http://en.wikipedia.org/wiki/Society_of_Jesus#Jesuits_rescue_efforts_during_the_Holocaust
6. http://cs.wikipedia.org/wiki/Prokop_Divi%C5%A1 
Comments