Aktuality‎ > ‎

Biologická olympiáda

přidáno: 22. 2. 2011 4:11, autor: Jindřich Strejček
27. ledna proběhlo školní kolo biologické olympiády. Ze 45 dětí na škole se jej účastnilo deset, kterým
všem za odvahu patří hluboká poklona, neboť biologická olympiáda není nic snadného. Ve třech
částech prokazovaly děti své znalosti týkající se přírody (test), své dovednosti práce s mikroskopem
a též logického úsudku (praktická část) a konečně své schopnosti v poznávání rostlin a živočichů
(poznávačka). Dvěma finalistkám přejeme mnoho úspěchů v okresním kole a všem mnoho radosti
z přírody kolem nich!
Ċ
Jindřich Strejček,
22. 2. 2011 4:13